آخرین اخبار مدارس


01 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه

01 شهریوردبیرستان دوره دوم پسرانه

10 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه

28 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه

20 اسفنددبستان پسرانه

19 اسفنددبستان پسرانه

15 اسفنددبستان پسرانه

14 اسفنددبستان پسرانه

24 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

ماجرا‌های مدرسه کج و کوله

سکر، لوییس

مدرسه عجیب‌تر می‌شود

دبستان پسرانه

قصه‌های شیرین قرآن

ماهوتی، مهری

داستان‏هاى پیامبران

دبستان پسرانه

قصه ما مثل شد

میرکیانی، محمد

صد و ده قصه مثل برای

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

مهدی مسموعی

مسابقه: مسابقات مداحی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

شاهین امامی

مسابقه: مسابقات مداحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سهیل نوبنیاد

مسابقه: سروده ای در رثای سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

امیر رضا روشن ضمیر

مسابقه: مسابقات قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

حسین روشن ضمیر

مسابقه: منخب انجمن اسلامی شهرستان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم پسرانه

حسین نظری

مسابقه: جشنواره فیلمهای 3دقیقه ای سلولهای بنیادی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سید محمد امین میرحسینی

مسابقه: جشنواره فیلمهای 3دقیقه ای سلولهای بنیادی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیر عباس نیکویی

مسابقه: مسابقات قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمد خیر اندیش

مسابقه: جشنواره فیلمهای 3دقیقه ای سلولهای بنیادی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

ياسين صدري

1389/01/21

دبستان پسرانه

محمد جليلي

1391/01/16