آخرین اخبار مدارس


02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

08 آذردبستان پسرانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آباندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

قصه ما مثل شد

میرکیانی، محمد

صد و ده قصه مثل برای

دبستان پسرانه سما

قصه‌های شیرین قرآن

ماهوتی، مهری

داستان‏هاى پیامبران

دبستان پسرانه سما

ماجرا‌های مدرسه کج و کوله

سکر، لوییس

مدرسه عجیب‌تر می‌شود

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه لطیف پور

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

بهاره فارسی

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ثمین همتی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر علی زمانی

مسابقه: پاور پوینت

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزاله سادات مغربی

مسابقه: مسابقه عکاسی زیبایی های شهر من

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علیرضا اقلیدی

مسابقه: مسابقه قرآن رشته احکام

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

دیانا همایون فر

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه آذرمینا

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سید ابوالفضل مرتضوی

مسابقه: روزنامه دیواری

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

سید علیرضا میمندی

مسابقه: مسابقه قرآن رشته اذان

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا سادات نجفی

مسابقه: مقاله نویسی ،تدبر در آیات قرآن با محوریت نماز

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زهرا غلامحسینی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

مهدي خيرانديش

1386/03/05

دبستان دخترانه سما

محدثه صالحي پور

1387/03/04

دبستان پسرانه سما

سينا جوكار

1385/03/04

دبستان دخترانه سما

ترلان درويشي بهلولي

1390/03/05