آخرین اخبار مدارس


09 دیدبستان پسرانه سما

04 دیدبستان پسرانه سما

13 آذردبستان پسرانه سما

07 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 آذردبستان پسرانه سما

05 آذردبستان پسرانه سما

05 آذردبستان دخترانه سما

03 آذردبستان پسرانه سما

26 آباندبستان پسرانه سما

26 آباندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

قصه ما مثل شد

میرکیانی، محمد

صد و ده قصه مثل برای

دبستان پسرانه سما

قصه‌های شیرین قرآن

ماهوتی، مهری

داستان‏هاى پیامبران

دبستان پسرانه سما

ماجرا‌های مدرسه کج و کوله

سکر، لوییس

مدرسه عجیب‌تر می‌شود

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیر حسین اسکندری

مسابقه: ِژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

احمد جلیلی

مسابقه: فرزند مرا عشق بیاموز ودگر هیچ

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل درویشی

مسابقه: ِژیمناستیک

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

یاسین صدری

مسابقه: مهارت تابستان 97من

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرحسين اسكندري

1385/11/07

دبستان دخترانه سما

الناز متواضع

1387/11/07

دبستان پسرانه سما

سيدمتين رسولي زاده

1387/11/04

دبستان پسرانه سما

محمد مسعودي

1387/11/06

دبستان پسرانه سما

سيداميرعلي مغربي

1389/11/08

دبستان پسرانه سما

سيداميرمحمد مغربي

1389/11/08