آخرین اخبار مدارس


23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

08 آذردبستان پسرانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آباندبستان پسرانه سما

03 آباندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

ماجرا‌های مدرسه کج و کوله

سکر، لوییس

مدرسه عجیب‌تر می‌شود

دبستان پسرانه سما

قصه ما مثل شد

میرکیانی، محمد

صد و ده قصه مثل برای

دبستان پسرانه سما

قصه‌های شیرین قرآن

ماهوتی، مهری

داستان‏هاى پیامبران

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

زهرا کوثری

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزاله سادات مغربی

مسابقه: مسابقه عکاسی زیبایی های شهر من

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

ساسان صادقی

مسابقه: جشنواره جابر بن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه لطیف پور

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سجاد اسلمی

مسابقه: جشنواره نقاشی تفسیر فیلم رشد

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا سادات نجفی

مسابقه: مقاله نویسی ،تدبر در آیات قرآن با محوریت نماز

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مریم پناهی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا غلامحسینی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ساره احمدی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

یاسمین رستگار

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مجتبی مسعودی

مسابقه: طرح مصباح الهدی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه آذرمینا

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير حسين قشلاقي

1381/01/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نيما دوستاني

1383/01/02