آخرین اخبار مدارس


02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

08 آذردبستان پسرانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آباندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

ماجرا‌های مدرسه کج و کوله

سکر، لوییس

مدرسه عجیب‌تر می‌شود

دبستان پسرانه سما

قصه‌های شیرین قرآن

ماهوتی، مهری

داستان‏هاى پیامبران

دبستان پسرانه سما

قصه ما مثل شد

میرکیانی، محمد

صد و ده قصه مثل برای

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ثمین همتی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

ساسان صادقی

مسابقه: جشنواره جابر بن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سید ابوالفضل مرتضوی

مسابقه: مسابقه عکاسی زیباییهای شهر من

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا غلامحسینی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه لطیف پور

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ساره احمدی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مجتبی مسعودی

مسابقه: طرح مصباح الهدی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

دیانا همایون فر

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا سادات نجفی

مسابقه: مقاله نویسی ،تدبر در آیات قرآن با محوریت نماز

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ثمین همتی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سپیده غفاری

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه آذرمینا

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

الينا پهلواني

1390/06/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوافضل صفري

1383/06/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ابوالفضل كريمي

1380/06/27

دبستان دخترانه سما

نيوشا عنبري

1389/06/31

دبستان پسرانه سما

يوسف قرباني

1386/06/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

هادي قريشي پور

1381/06/25

دبستان پسرانه سما

سجاد اسلمي

1388/06/27