آخرین اخبار مدارس


23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

08 آذردبستان پسرانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آباندبستان پسرانه سما

03 آباندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

قصه ما مثل شد

میرکیانی، محمد

صد و ده قصه مثل برای

دبستان پسرانه سما

قصه‌های شیرین قرآن

ماهوتی، مهری

داستان‏هاى پیامبران

دبستان پسرانه سما

ماجرا‌های مدرسه کج و کوله

سکر، لوییس

مدرسه عجیب‌تر می‌شود

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

بهاره فارسی

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سید ابوالفضل مرتضوی

مسابقه: روزنامه دیواری

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

مجتبی مسعودی

مسابقه: طرح مصباح الهدی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

زهرا کوثری

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر علی زمانی

مسابقه: پاور پوینت

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

یاسمین رستگار

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سید ابوالفضل مرتضوی

مسابقه: مسابقه عکاسی زیباییهای شهر من

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه لطیف پور

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

دیانا همایون فر

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزاله سادات مغربی

مسابقه: مسابقه عکاسی زیبایی های شهر من

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علیرضا اقلیدی

مسابقه: مسابقه قرآن رشته احکام

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه آذرمینا

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير حسين قشلاقي

1381/01/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نيما دوستاني

1383/01/02