آخرین اخبار مدارس


20 اسفنددبستان پسرانه سما

19 اسفنددبستان پسرانه سما

15 اسفنددبستان پسرانه سما

14 اسفنددبستان پسرانه سما

17 بهمندبستان پسرانه سما

16 بهمندبستان پسرانه سما

14 بهمندبستان پسرانه سما

13 بهمندبستان پسرانه سما

12 بهمندبستان پسرانه سما

09 دیدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

قصه‌های شیرین قرآن

ماهوتی، مهری

داستان‏هاى پیامبران

دبستان پسرانه سما

ماجرا‌های مدرسه کج و کوله

سکر، لوییس

مدرسه عجیب‌تر می‌شود

دبستان پسرانه سما

قصه ما مثل شد

میرکیانی، محمد

صد و ده قصه مثل برای

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

یاسین صدری

مسابقه: مهارت تابستان 97من

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

احمد جلیلی

مسابقه: فرزند مرا عشق بیاموز ودگر هیچ

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

امیر حسین اسکندری

مسابقه: ِژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل درویشی

مسابقه: ِژیمناستیک

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

یوسف قربانی

مسابقه: مسابقه اذان

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدصادق ايزد پناه

1380/02/01

دبستان پسرانه سما

اميرعلي كريمي

1391/02/03