آخرین اخبار مدارس


02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

08 آذردبستان پسرانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آباندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

ماجرا‌های مدرسه کج و کوله

سکر، لوییس

مدرسه عجیب‌تر می‌شود

دبستان پسرانه سما

قصه ما مثل شد

میرکیانی، محمد

صد و ده قصه مثل برای

دبستان پسرانه سما

قصه‌های شیرین قرآن

ماهوتی، مهری

داستان‏هاى پیامبران

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

ساسان صادقی

مسابقه: جشنواره جابر بن حیان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا سادات نجفی

مسابقه: مقاله نویسی ،تدبر در آیات قرآن با محوریت نماز

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سید ابوالفضل مرتضوی

مسابقه: روزنامه دیواری

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

امیر علی زمانی

مسابقه: پاور پوینت

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزاله سادات مغربی

مسابقه: مسابقه عکاسی زیبایی های شهر من

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سپیده غفاری

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علیرضا اقلیدی

مسابقه: مسابقه قرآن رشته قرائت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سجاد اسلمی

مسابقه: جشنواره نقاشی تفسیر فیلم رشد

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یاسمین رستگار

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ثمین همتی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

دیانا همایون فر

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

سید ابوالفضل مرتضوی

مسابقه: مسابقه عکاسی زیباییهای شهر من

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

محدثه صالحي پور

1387/03/04

دبستان پسرانه سما

مهدي خيرانديش

1386/03/05

دبستان دخترانه سما

ترلان درويشي بهلولي

1390/03/05

دبستان پسرانه سما

سينا جوكار

1385/03/04